0

Polityka Prywatności


Podawane przez klientów dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu m.in.: dostawcom, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności i świadczących usługi finansowe - w celu sfinansowania zakupów w sklepie.

Dane przekazane w ramach zamówienia bez rejestracji, rejestracji w systemie lub zapisania się do newsletter’a są przechowywane, mogą być w każdej chwili poprawiane i usuwane przez klienta. Baza danych klientów udostępniana jest jedynie uprawnionym osobom obsługującym wyżej opisany zakres działań. Danych Użytkowników nie udostępniamy osobom trzecim, chyba, że wymaga tego prawidłowa realizacja opisanych wyżej działań.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej:

 1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych podanych w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia w sklepie kiteshop.pl bez rejestrowania się będzie MSI Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 2/23B, 41-946 Piekary Śląskie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000502948 („ Administrator ”),

 1. Dlaczego moje dane osobowe będą przetwarzane?

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zrealizować zamówienie (czyli np. przetwarzaniem danych osobowych jest ich zapamiętanie w celu ustalenia odbiorcy paczki). W przypadku wystawienia faktury VAT musimy zatrzymać jeden egzemplarz faktury VAT do celów księgowych, czyli będziemy przetwarzać dane osobowe, ponieważ mamy taki obowiązek.

 1. Czy moje dane osobowe zostaną komuś przekazane?

Jak chyba każda firma na rynku korzystamy z usług podwykonawców. Wysyłamy paczki, wynajmujemy powierzchnię serwerową, korzystamy z poczty elektronicznej i wykorzystujemy w naszym sklepie płatności elektroniczne. W takim wypadku Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane tym firmom, z których usług korzystamy. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym firmom niż te, z których usług musimy korzystać, aby zrealizować zamówienie.

 1. Czy moje dane osobowe zostaną przekazane poza Unię Europejską?

Może się zdarzyć, że Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego. Nastąpi to w sytuacji, kiedy np. nasi usługodawcy będą korzystać z serwerów położonych na terenie Stanów Zjednoczonych. Zwracamy szczególną uwagę, aby korzystać wyłącznie z usług świadczonych przez firmy, które zobowiązały się do przestrzegania zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 1. Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będziesz mógł kierować do nas jakiekolwiek roszczenia w związku z zawartą umową sprzedaży (co do zasady - dwa lata od daty odbioru towaru). Oprócz tego, jeśli wybierzesz opcję wystawienia faktury VAT termin przetwarzania danych osobowych może być dłuższy, bo tak nakazują przepisy prawa (np. przepisy regulujące przechowywanie dokumentacji księgowej). W przypadku zapisu na newsletter Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, aż nie zrezygnujesz z subskrypcji.

 1. Co mogę zrobić w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Szanujemy Twoje prawa, zgodnie z którymi możesz m. in.:

 1. żądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe,

 2. domagać się usunięcia danych – w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO,

 3. żądać ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO,

 4. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 1. Czy stosujecie zautomatyzowane sposoby podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe?

Nie, na podstawie przekazanych Administratorowi danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.Naszą politykę plików cookies możesz znaleźć pod tym adresem: https://kiteshop.pl/static/cookies